Officeandtools

ข้อมูลเกี่ยวกับ Officeandtools ตัวอย่างของ Odoo โอเพนซอร์ส ERP.

แอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

การขาย
ใบแจ้งหนี้
ออกใบแจ้งหนี้
การชำระ
CRM
ติดตามลูกค้าเป้าหมายและปิดดีลกับผู้ที่มีโอกาสจะซื้อ
เว็บไซต์
เว็บไซต์
คลังสินค้า
จัดการสต็อกและกิจกรรมลอจิสติกส์ของคุณ
การบัญชี
การบัญชีวิเคราะห์
การจัดซื้อ
ใบสั่งซื้อ
โปรเจ็กต์
จัดระเบียบและวางแผนโปรเจ็กต์ของคุณ
eCommerce
ขายสินค้าของคุณทางออนไลน์
พนักงาน
บุคลากร
ความรู้
รวมศูนย์ จัดการ แบ่งปัน และขยายคลังความรู้ของคุณ
เพิ่ม
ส่งเอกสารเพื่อลงนามทางออนไลน์และจัดการสำเนาที่กรอกแล้ว
การวางแผน
จัดการตารางเวลาของพนักงานของคุณ
การสนทนา
แชท เมลเกตเวย์ และช่องทางส่วนตัว
การติดต่อ
รวมศูนย์สมุดที่อยู่ของคุณ
ปฏิทิน
ตั้งกำหนดเวลา ของการประชุมพนักงาน
ไลฟ์แชท
สนทนากับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
การนัดหมาย
อนุญาตให้ผู้อื่นจองการประชุมในกำหนดการประชุมของคุณ
แบบสอบถาม
ส่งแบบสอบถามของคุณหรือแชร์แบบไลฟ์
To-Do
จัดระเบียบงานของคุณด้วยบันทึกช่วยจำและรายการที่ต้องทำ
การจัดการทักษะ
จัดการทักษะ ความรู้ และเรซูเม่ของพนักงานของคุณ

ติดตั้ง การปรับให้เข้ากับภูมิภาค / แผนภูมิบัญชี

ประเทศไทย - ระบบบัญชี
ประเทศไทย - รายงานการบัญชี