HIP CMQ101 กล้องตรวจจับใบหน้า แจ้งผ่าน Line (Face Detection Camera)

17,900.00฿

  • บันทึกเวลา
  • ส่งเวลามาทำงานผ่าน Line ทั้งภาพและข้อมูล
  • ข้อมูลเข้าระบบ แค่เดินผ่าน
  • บันทึกใบหน้าไฟล์ .JPG หรือ หน้ากล้องได้ทันที
  • เชื่อมต่อระบบบันทึกเวลาของ HIP และแจ้งผ่าน Line ได้ทันที
  • ดูตัวอย่างจากคลิป VDO ที่ https://youtu.be/uyTZJ3WLSZ0

อ่านบทความเพิ่มเติม>>>

  
Updating…
  • No products in the cart.